AVARA KIRKKO

TAMPEREEN HIIPPAKUNTA

Kristuksen kirkko kuuluu kaikille

VALIKKO

Sari Kairi

45v | hortonomi (AMK), hankepäällikkö

Kotiseurakunta
Lopen seurakunta
109
Äänestysnumero kirkolliskokousvaalissa
24
Äänestysnumero hiippakuntavaltuuston vaalissa

Esittely

Kirkon asema Suomessa on huolettanut minua jo pitkään. Ruuhkavuosista nauttivana äitinä/puolisona/ työntekijänä/ yrittäjänä/ opiskelijana ja pitkään seurakunnallisessa päätöksenteossa mukana olleena koen, että jotain tulee tehdä, jotta kirkko säilyy tulevaisuudessakin merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa ja lähellä jokaista ihmistä. Koska en voinut jäädä yksin murehtimaan kirkon tilannetta, lähdin mukaan luottamustehtäviin. Vain rakentamalla yhdessä voimme vaikuttaa yhteisen kirkkomme tulevaisuuteen.

Asun Lopella Kanta-Hämeessä. Vaikka olen asunut ja viihtynyt täällä jo yli kymmenen vuotta, sydämeni sykkii myös kotiseudulle Kangasalle, Haralan harjun maisemiin. Tampereen seudulta juontaa juurensa myös perheemme keltavihreä jääkiekkointo.

Olen aktiivinen ja muita kunnioittava keskustelija. Kyselen, kyseenalaistan, otan esiin, kuuntelen. Teen kaikkeni asioiden eteen, jotka koen erityisen tärkeäksi tämän päivän ja tulevaisuuden kirkossa. Kaikkein paras palkinto luottamushenkilönä toimimiselle on se, kun kuulee seurakuntalaiselta, että aikaansaamani muutos on ollut hänen elämälleen merkityksellinen.

Jotta kirkon toiminta pystyy uudistumaan, tarvitaan notkeampaa ja nopeampaa hallintoa. Kirkon strategia pitää muuttaa vastaamaan käytettävissä olevia resursseja. Strategian tulisi myös uudistaa kirkon toimintaa, jotta kirkko ylipäänsä olisi houkuttelevampi tässä hetkessä ja tulevaisuudessa.

Koska kirkon jäsenmäärä vähenee ja taloustilanne näyttää huolestuttavalta, tekisin luottamushenkilönä aloitteen hankkeesta seurakuntien ja seurakuntayhtymien yhteistyön parantamiseksi ja tehostamiseksi. Onnistuneella yhteistyöllä voimme helpottaa muun muassa seurakuntien heikkenevää taloustilannetta.

Kirkkoa tulee kokonaisuutena nykyaikaistaa ja tehdä siitä tulevaisuuskuvaa paremmin palveleva kaikkien yhteinen kirkko. Taloutta, hallintoa ja lainsäädäntöä tulee muuttaa niin, että toiminnan uudistuminen on ketterää ja tehokasta. Lisäksi meidän kaikkien vastuulla on se, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat.

Miksi olen ehdolla kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoon?

Ehdokkaamme
kirkolliskokousvaalissa
Ehdokkaamme hiippakuntavaltuuston vaalissa