AVARA KIRKKO

TAMPEREEN HIIPPAKUNTA

Kristuksen kirkko kuuluu kaikille

VALIKKO

Riku Karppinen

36v | yrittäjä, hankekoordinaattori

Kotiseurakunta
Tampereen tuomiokirkkoseurakunta
111
Äänestysnumero kirkolliskokousvaalissa
26
Äänestysnumero hiippakuntavaltuuston vaalissa

Esittely

Olen kehittämistyöstä nauttiva 36-vuotias yrittäjä. Työurallani olen saanut olla kehittämässä mm. kehitysvammaisten ihmisten palveluita sekä hengellisten ja uskonnollistaustaisten sateenkaari-ihmisten hyvinvoinnin edistämistä. Seurakunta-aktiivina olen ollut mukana mm. käynnistämässä Tampereen sateenkaarimessutoimintaa. Yrittäjänä kehitän erilaisia verkkopalveluita.

Kunnioittavana keskustelijana pyrin aina toimimaan niin, että rakennan siltoja enkä muureja. Näkökulmani ei yleensä ole minkään vastustamisessa vaan positiivisen kehityksen edistämisessä.

Haluan edistää sitä, että kaikki voisivat kokea olonsa mahdollisimman turvalliseksi kirkon toiminnassa. Kun maailma pursuaa huolta ja murhetta, niin kirkon tulisi tarjota turvaa ja lohtua. Seurakuntien toimintatapoja tulee kehittää sellaisiksi, että jokainen voisi kokea olevansa tervetullut kirkkoon juuri sellaisena kuin on.

Kirkolliskokouksessa tekisin aloitteen innovaatiostrategian luomisesta. Taloudellisesti haastavina aikoina kehitysajatuksia tulisi suunnata erityisesti kirkon taloutta edistävään innovointiin. Johtamisen tulee olla kehittämiseen kannustavaa ja henkilöstöä tulee palkita innovatiivisuudesta.

Hiippakuntavaltuustossa tekisin aloitteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen arvioinnin yhdenmukaistamisesta hiippakunnallisella tasolla. Tämä tarkoittaisi sitä, että hiippakunnan jokainen seurakunta saisi käyttöönsä samanlaisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn sekä työkalun tulosten analysointiin. Kun tuloksia pystyttäisiin tarkastelemaan myös hiippakunnallisella tasolla, saisimme paremmin tietoa esimerkiksi erilaisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien työntekijöiden tilanteesta.

Miksi olen ehdolla kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoon?

Ehdokkaamme
kirkolliskokousvaalissa
Ehdokkaamme hiippakuntavaltuuston vaalissa