AVARA KIRKKO

TAMPEREEN HIIPPAKUNTA

Kristuksen kirkko kuuluu kaikille

VALIKKO

Mirka Soinikoski

48v | Asiantuntijaylilääkäri

Kotiseurakunta
Hämeenlinna-Vanajan srk
Yhteystiedot
mirka.soinikoski@gmail.com
123
Äänestysnumero kirkolliskokousvaalissa

Esittely

Olen Mirka Soinikoski, 48-vuotias anestesialääkäri Hämeenlinnasta. Työskentelen Kanta-Hämeen keskussairaalassa ja toimin Hämeen kansanedustajana kaudella 2019-23. Minulle tärkeitä teemoja ovat YK:n lapsen oikeuksien sopimus, ilmastotyö sekä ihmisten oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu.

Olen toiminut tuki- ja sijaisperheen äitinä, lapsiperheiden ylisukupolvisiin haasteisiin perehtyen ja ollut mukana kehittämässä lapsiperheiden palveluja. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään elämään ja turvalliseen arkeen.

Päätösten tekoon tarvitaan lisää ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Kirkon hallinnon rakenteita tulee uudistaa niin, että ne vastaavat muuttuvia resursseja ja turvaavat seurakuntatyön. Kirkolla on vahva asema suomalaisessa yhteiskunnassa. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat turvallisuuden kulmakiviä. Tässä ajassa tarvitaan lähimmäisen kunnioitusta ja lempeyttä, sekä instituutioita, jotka kokoavat ihmisiä yhteen, puolustavat oikeudenmukaisuutta ja rakentavat rauhaa globaalisti.

Miksi olen ehdolla kirkolliskokoukseen?

Ehdokkaamme
kirkolliskokousvaalissa
Ehdokkaamme hiippakuntavaltuuston vaalissa