AVARA KIRKKO

TAMPEREEN HIIPPAKUNTA

Kristuksen kirkko kuuluu kaikille

VALIKKO

Heidi Pitkänen

31v | Pastori, TM

Kotiseurakunta
Akaa
Yhteystiedot
heidi.pitkanen@evl.fi
48
Äänestysnumero kirkolliskokousvaalissa

Esittely

Olen Heidi Pitkänen, 31-vuotias pappi ja äiti. Haluan vaikuttaa asioihin niin kirkossa kuin koko maailmassa - olla tekemässä oman osani paremman tulevaisuuden puolesta. Oikeudenmukaisuus, heikoimpien puolustaminen ja ekologisuus ovat minulle tärkeitä arvoja. Olen taitava verkostoituja, asioita aikaansaava ja eteenpäin katsova ihminen. Tampereen hiippakunta ja kirkolliskokous saisi minusta aktiivisen toimijan, jolla on kykyä keskustella ja motivaatiota rakentaa kirkkoa.

Vaikuttajana ja keskustelijana pyrin toimimaan rohkeasti ja avoimesti katsoen eteenpäin, kunnioittaen ja rakentaen. Yhteistä kirkon tulevaisuutta kohti kulkiessa täytyy löytää yhdistävät asiat erimielisyyksistä huolimatta ja rakentaa kirkkoa kaikista merkityksellisimpien yhteisesti jaettujen asioiden, eli evankeliumin ja lähimmäisenrakkauden varaan. Dialogissa kuulen ja kuuntelen, pyrin ymmärtämään ja kunnioittamaan keskustelukumppania ja omasta mielipiteestäni eroavia ajatuksia. Tämän rinnalla pidän kirkkaana mielessä ne arvot, jotka näen tärkeimpinä omassa toiminnassani eli esimerkiksi lähimmäisyyden ja oikeudenmukaisuuden, jotka ovat perusta omalle toiminnalleni.

Tärkeimmät asiat, joita edistäisin kirkolliskokousedustajana ovat kaikkien kirkon jäsenten oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu läpi kaiken kirkon toiminnan sekä kirkon rakenteen ja hallinnon uudistaminen tarkoituksenmukaisemmaksi toimintaympäristön muutoksessa.

Jotta kirkko on merkityksellinen toimija ja sanomansa mukainen yhteisö maailmassa, sen pitää olla rohkeasti oikeudenmukainen, heikkojen ja syrjäytettyjen ihmisten sekä luomakunnan puolella. Sen pitää olla toisenlainen ääni oman hyödyn tavoittelun ja taloudellisen kasvun arvojen rinnalla.

Hallintoa uudistaisin, koska kirkon toimintaedellytyksiin vaikuttavat tulevaisuudessa yhä enemmän seurakuntatalouksien määrä ja koko sekä laajemmin se, miten kirkon hallinto on järjestetty. Siksi kirkon hallintoa pitää uudistaa tarkoituksenmukaisemmaksi ja seurakuntatoiminnan edellytykset takaavaksi. Yksi mahdollinen hallinnon rakenne voisi olla hiippakuntamalli.

Miksi olen ehdolla kirkolliskokoukseen?

Ehdokkaamme
kirkolliskokousvaalissa
Ehdokkaamme hiippakuntavaltuuston vaalissa