AVARA KIRKKO

TAMPEREEN HIIPPAKUNTA

Kristuksen kirkko kuuluu kaikille

VALIKKO

Susanna Rinne

30v | Seurakuntapastori
51
Äänestysnumero kirkolliskokousvaalissa
9
Äänestysnumero hiippakuntavaltuuston vaalissa

Esittely

Olen Susanna Rinne, aiemmin Lopella työskennellyt pappi, joka haluaa olla mukana rakentamassa kirkosta avointa ja tasa-arvoista kirkkoa. Olen luonnossa ja hevosen selässä viihtyvä yhden corgin omistaja.Tällä hetkellä työskentelen Vantaalla. Olen hallinnollisesti taitava ja minulla on laajaa ymmärrystä monikulttuurisuudesta. Kokemusta hallinnosta on kertynyt niin ylioppilaskunnan tehtävistä kuin myös seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimista. Olen kasvanut Vantaan lähiössä nuoruuteni joka auttaa minua muistamaan kuinka erilaisista taustoista me jokainen tulemme. Tämän lisäksi hahmotan erikokoisten seurakuntien merkityksen yhteisöjen kannalta, koska olen toiminut niin isommissa kuin pienemmissä seurakunnissa työtehtävissä. Sen avulla olen oppinut havainnoimaan sen kuinka kirkon ja seurakunnan rooli on erilainen sijainnista riippuen. Olen saanut etuoikeuden tehdä töitä mahtavissa seurakunnissa ja yhteisöissä jossa kirkolla on ollut todellinen merkitys ihmisten arjessa. Ajattelen että rohkeilla ja ykseyttä tukevilla päätöksillä saamme rakennettua kirkosta entistä avaramman ja merkityksellisemmän, jonne ihmiset haluavat kuulua.

Ajattelen että meidän pitäisi kirkastaa sanomaamme evankeliumista ja Jumalan rakkaudesta jotka koskettavat aivan jokaista ihmistä. Meillehän on annettua tehtäviä viedä evankeliumia eteenpäin kaikille. Ollaan ylpeitä tästä sanomastamme joka on kestänyt aikaa ja josta ihmiset voivat löytää toivoa. Kirkkoamme hiertää edelleen kysymys samaa sukupuolta olevien vihkimisestä ja tähän tulisi saada ratkaisu tulevan neljän vuoden aikana. Ratkaisun tulee olla yhdenvertainen ja turvallinen, ilman kokemusta tai pelkoa syrjinnästä ja hengellisestä väkivallasta. Haasteena on murros, jossa monet seurakunnat ovat tällä hetkellä: rahat ja toimintaresurssit vähenevät ja jäsenmäärä laskee entisestään. Meidän pitäisi osata toimia uudistavasti, olla entistä enemmän eteenpäin katsovia ja löytää ratkaisuja, jotta seurakunnat pärjäisivät ja kirkosta tulisi jälleen kutsuva ihmisille. Ajattelen että merkittävässä osassa muutosten edistämistä on löytää ratkaisuja, jotka yhdistävät eivätkä hajota kirkkoa. Haluan olla edistämässä entistä tasa-arvoisempaa ja ajassa elävää kirkkoa olemalla mukana tekemässä riittävän rohkeita ratkaisuja, joita nykyään tarvitaan.

Miksi olen ehdolla kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoon?

Ehdokkaamme
kirkolliskokousvaalissa
Ehdokkaamme hiippakuntavaltuuston vaalissa