AVARA KIRKKO

TAMPEREEN HIIPPAKUNTA

Kristuksen kirkko kuuluu kaikille

VALIKKO

Kari Salonen

59v | Tampereen aluekeskusrekisterin johtaja

Kotiseurakunta
Tampereen tuomiokirkkoseurakunta
Yhteystiedot
kari.salonen@evl.fi
53
Äänestysnumero kirkolliskokousvaalissa

Esittely

Olen Kari Salonen, pappi vuodesta 1992 lähtien. Työurani varrella olen työskennellyt mm. seurakuntapastorina, tutkijana, tutkimusjohtajana ja Suomen Lähetysseuran kirkollisen työn päällikkönä. Viimeiset kuusi vuotta olen johtanut ja kehittänyt Tampereen aluekeskusrekisteriä.

Olen sitoutunut Avaran kirkon vaaliohjelmaan. Ensimmäisenä konkreettisena asiana kirkolliskokouksessa haluaisin tarttua siihen, että saataisiin purettua papeille sälytetty ilmoitusvelvollisuus hautaan siunaamisesta. Se on ihan turhaa byrokratiaa.

Sen jälkeen, kun tuon saisi muutettua, voisi tarttua isompiinkin asioihin, joista tulevalla kaudella tulee eteen hallinon ja rakenteen pohdinta. Jotta hallintoon ei kuluisi liian suurta osaa vähenevistä resursseista, tietyt osat hallintoa voitaisiin hoitaa nykyistä suuremmissa kokonaisuuksissa. Sen sijaan toiminnalliset yksiköt voisivat olla pieniä ja lähellä seurakuntalaisia.

Yksi tulevan kauden haaste on löytää positiivinen ratkaisu sateenkaariparien vihkimiseen. Kirkon sanoma antaa aiheen tasa-arvon edistämiseen, mutta tässä yhteydessä kirkko näyttäytyy vanhoillisena jäänteenä.

Miksi olen ehdolla kirkolliskokoukseen?

Ehdokkaamme
kirkolliskokousvaalissa
Ehdokkaamme hiippakuntavaltuuston vaalissa