AVARA KIRKKO

TAMPEREEN HIIPPAKUNTA

Kristuksen kirkko kuuluu kaikille

VALIKKO

Leena Sorsa

45v | Kirkkoherra Akaassa, TT ja HM

Kotiseurakunta
Akaan seurakunta
Yhteystiedot
leena.sorsa@evl.fi
54
Äänestysnumero kirkolliskokousvaalissa

Esittely

Olen ehdokkaana kirkolliskokoukseen, koska haluan rakentaa tulevaisuuden kirkkoa. Haluan kirkolliskokouksessa kunnioittaa erilaisia näkökantoja, osallistua yhteiseen keskusteluun ja tehdä työtä parhaiden ratkaisujen löytymiseksi. Uskon, että kirkko voi yhä kannatella vahvaa perinnettä ja rooliaan Suomessa uskon, toivon ja rakkauden turvallisena yhteisönä.

Toivon, että kirkolliskokous ottaa aktiivisen roolin kirkon tulevaisuuden haasteiden taklaamisessa. Tämä edellyttää esimerkiksi rakenteellisia uudistuksia, jotta voimme turvata seurakuntatyön edellytykset niin isoissa kaupungeissa kuin pienillä paikkakunnilla.

Toivon, että rakentaisimme yhdessä kirkkoa, joka on yhdenvertaisuutta kunnioittava turvan, luottamuksen ja toivon yhteisö. Haaveilen siitä, että jätämme tuleville sukupolville hallinnollisesti ja taloudellisesti keveän kirkon, että he voivat olla kirkon jäseninä vapaita niistä huolista, jotka tällä hetkellä kuormittavat monia seurakuntien päättäjiä ja jäseniä.

Miksi olen ehdolla kirkolliskokoukseen?

Ehdokkaamme
kirkolliskokousvaalissa
Ehdokkaamme hiippakuntavaltuuston vaalissa