AVARA KIRKKO

TAMPEREEN HIIPPAKUNTA

Kristuksen kirkko kuuluu kaikille

VALIKKO

Avaran kirkon ehdokkaat

Reijo Laitinen

72v | psykiatrian erikoislääkäri, teologian maisteri

Kotiseurakunta
Tampereen Tuomiokirkkoseurakunta
Yhteystiedot
reijo.laitinen@kolumbus.fi puh. 0407575147
9
Äänestysnumero kirkolliskokousvaalissa
23
Äänestysnumero hiippakuntavaltuuston vaalissa

Esittely

Olen eläkkeellä, mutta aktiivisesti vielä työelämässä oleva psykiatri ja psykoterapeutti. Hengelliset juureni juontuvat Etelä-Savoon Kangasniemelle, jossa olen syntynyt ja kasvanut. Teologian maisteriksi olen valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 1972 ja psykiatrian erikoislääkäriksi vuonna 1986. Pisin yhtäjaksoinen työsuhde on ollut 19 vuotta ylilääkärinä Nokian Mielenterveyskeskuksessa. Nykyisin työskentelen osa-aikaisesti päihdepsykiatrina Sastamalan Mielipisteessä ja yksityispsykiatrina Tampereella. Seurakuntaelämässä olen ollut mukana koko ikäni. Kinkerit, pyhäkoulu, seurat ja rippileirit ovat olleet keskeiset hengellisen kasvuni paikat lapsuudessa ja nuoruudessa. Aikuisiällä olen nähnyt tärkeimmäksi osallistumisen jokasunnuntaiseen messuun. Useita kymmeniä vuosia olen ollut Perheasiain neuvottelukeskuksen hallituksessa. Diakonissa-vaimoni kautta minulla on ollut mahdollisuus parin vuosikymmenen ajan osallistua vapaaehtoisena ystävänä seurakunnan näkövammaistyöhön ja sitä kautta diakoniatyöhön laajemminkin. Laulunlahjaani olen voinut käyttää monipuolisesti erilaisissa seurakunnan tilaisuuksissa.

Miksi olen ehdolla kirkolliskokoukseen?

Minulle on nykyisessä elämäntilanteessani osa-aikaiseen työhön siirryttyäni avautunut mahdollisuus perehtyä kirkon oppiin ja hallintoon liittyviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Kirkollisvaaleissa tulin valituksi sekä neuvostoon että valtuustoon ja diakonian asiantuntijatyöryhmään. Monet vapaaehtoistehtäväni seurakunnassa ja pitkään jatkunut toimintani perheneuvonnan parissa ovat olleet avartavia ja opettavia. Mielenterveystyössä hankkimaani ammattitaitoa olen hyödyntänyt seurakunnissa luennoitsijana, kouluttajana ja työnohjaajana. Nyt olisin valmis antamaan ammattitaitoni myös kirkolliskokouksen käyttöön sen maallikkojäsenenä.

Miksi olen ehdolla hiippakuntavaltuustoon?

Ensisijainen pyrkimykseni on tulla valituksi seuraavaksi nelivuotiskaudeksi kirkolliskokouksen jäseneksi. Jäsenyys hiippakuntavaltuustossa avaa näkökulman siihen, mikä on tuomiokapitulin rooli hiippakunnan kokonaisuudessa. Toiminta hiippakuntavaltuustossa voi käsittääkseni tuoda esiin sellaista olennaista tietotaitoa, joka olisi hyväksi myös toiminnalle kirkolliskokouksessa. Hiippakuntavaltuusto päättää tuomiokapitulin ja hiippakunnan taloudesta ja toiminnasta. Omasta työkokemuksestani ylilääkärinä, kouluttajana ja työnohjaana seuraa, että kiinnittäisin erityistä huomiota hiippakunnan johtamiseen sekä koulutuksellisen ja työnohjauksellisen toiminnan kehittämiseen niin palkattuja työntekijöitä kuin luottamushenkilöitäkin koskien. Erityisen arvokasta on se, että yksittäisten seurakuntien hyväksi havaitut työkäytännöt voisivat laajeta rikastuttamaan koko hiippakuntaa.
Ehdokkaamme
kirkolliskokousvaalissa
Ehdokkaamme hiippakuntavaltuuston vaalissa