AVARA KIRKKO

TAMPEREEN HIIPPAKUNTA

Kristuksen kirkko kuuluu kaikille

VALIKKO

Avaran kirkon ehdokkaat

Varpu Lipponen

67v | terveystieteiden tohtori, yliopettaja emerita, psykoterapeutti

Kotiseurakunta
Tuomiokirkkoseurakunta
Yhteystiedot
varpu.lipponen@gmail.com
11
Äänestysnumero kirkolliskokousvaalissa
26
Äänestysnumero hiippakuntavaltuuston vaalissa

Esittely

Minulla on aviomies ja kaksi aikuista lasta. Koulutukseltani olen terveystieteiden tohtori, filosofian maisteri, TAMKin yliopettaja vuodesta 2003, psykoterapeutti ja työnohjaaja. Tutkijana valmistelen tällä hetkellä Vakaumuksen kunnioittaminen-opasta yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa. Kirkollisena luottamushenkilönä olen toiminut eri tehtävissä vuodesta 2007 lähtien. Sydäntäni lähellä on erityisesti perheneuvontatyö. Olen ollut perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnassa jo 12 vuotta ja kaksi viimeistä kautta sen varapuheenjohtajana. Hiippakuntavaltuuston jäsen olen ollut kaksi kautta ja Kirkolliskokousedustajana nyt viimeisen nelivuotiskauden. Toimin Tampereen tuomiokirkkoseurakunnassa myös vapaaehtoisena. Sururyhmää olen vetänyt nyt jo yli kymmenen vuotta ja Huoma-ryhmää (Omaisensa väkivaltaisesti menettäneiden ryhmää) neljättä vuotta. Toimin myös Avoimen kirkon päivystäjänä Aleksanterin kirkossa sekä ehtoollisavustajana ja tekstinlukijana messuissa.

Miksi olen ehdolla kirkolliskokoukseen?

Ensimmäinen kausi kirkolliskokousedustajana perehdytti minut erinomaisesti kokonaiskirkon toimintaan. Siksi olisi hyvä, että voisin hyödyntää osaamistani myös seuraavalla vaalikaudella. Esimerkiksi tulevaisuusvaliokunnan jäsenenä olen kokenut olevani näköalapaikalla kirkon toimintaa kehitettäessä. Näen, että kirkon on uudistuttava, jotta se voi säilyttää asemansa kansankirkkona. Myös tekemäni aloite yhden kummin riittävyydestä lapselle ilman kirkkoherran erillispäätöstä hyväksyttiin määräenemmistöäänestyksessä ja tämä päätös johtaa kirkkojärjestyksen muuttamiseen. Kirkolliskokousedustajana olen ottanut jo viime vaalikaudella rohkeasti kantaa erityisesti kirkon avioliittokäsityksen laajentamista koskeviin kysymyksiin. Haluan edelleenkin olla edistämässä kaikkien parien mahdollisuutta kirkolliseen vihkimiseen. Tämä kysymys jakaa voimakkaasti mielipiteet kirkolliskokouksessa, mutta säilyttääkseen asemansa moniarvoisessa yhteiskunnassa evankelis-luterilaisen kirkon tulee muiden pohjoismaiden tavoin katsoa eteenpäin ja hyväksyä kaikkien parien vihkiminen. Pappien osalta kannatan kuitenkin omantunnon vapautta vihkimistä koskevissa kysymyksissä.

Miksi olen ehdolla hiippakuntavaltuustoon?

Haluan edelleenkin olla vaikuttamassa kirkon tulevaisuuteen Suomessa. Olen ollut hiippakuntavaltuuston jäsenenä jo kaksi edeltävää kautta ja saanut mahdollisuuden perehtyä Tampereen hiippakunnan toimintaan ja vaikuttamismahdollisuuksiin. Haluan myös seuraavan vaalikauden aikana olla mukana kehittämässä hiippakuntavaltuuston toimintaa varsinkin nyt, kun Tampereen hiippakunnan rajat muuttuvat ja samalla myös sen talous kiristyy. Kehittämistyötä voidaan toteuttaa mm. tutustumalla hiippakunnan alueella oleviin seurakuntiin ja niiden erityiskysymyksiin. Hiippakuntavaltuustossa on mahdollista vaikuttaa myös tekemällä aloitteita kirkolliskokoukselle.
Ehdokkaamme
kirkolliskokousvaalissa
Ehdokkaamme hiippakuntavaltuuston vaalissa