AVARA KIRKKO

TAMPEREEN HIIPPAKUNTA

Kristuksen kirkko kuuluu kaikille

VALIKKO

Avaran kirkon ehdokkaat

Anne Karhola

55v | pari- ja seksuaaliterapeutti

Kotiseurakunta
Tampereen Tuomiokirkkoseurakunta
Yhteystiedot
anne.karhola@kaikkienkirkko.fi
3
Äänestysnumero kirkolliskokousvaalissa
20
Äänestysnumero hiippakuntavaltuuston vaalissa

Esittely

Olen 55- vuotias tamperelainen yrittäjä. Minulla on kaksi aikuista lasta ja olen parisuhteessa. Pohjakoulutukseni on kaupallinen ja olen toiminut yrittäjänä vuodesta 1996. Ihmissuhdetyö on tullut osaksi työtäni vasta myöhemmällä iällä ja muodostaa tänä päivänä suuren osan työstäni. Yrittäjyyteni ja kaupallisen koulutuksen myötä myös hallinto- ja talousasiat ovat minulle tuttuja. Seurakunnallinen viitekehykseni on Tuomasyhteisö ja siellä toimin monissa vastuu tehtävissä. Olen tällä hetkellä Tampereen seurakuntayhtyman Perheneuvonnan johtokunnan puheenjohtaja. Kaikkineen olen toiminut seurakunnallisissa luottamustehtävissä yli viisitoista vuotta. Olin useita vuosia Tampereen seurkauntayhtymän Yhteisten kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Olen poliittisesti sitooutumaton, joskin viime aikoina olen useimmiten äänestänyt Kokoomusta.

Miksi olen ehdolla kirkolliskokoukseen?

Pidän erittäin tärkeänä, että kaikki parisuhteellensa vihkimisen haluavat voivat saada kirkollisen vihkimisen. Haluan olla vaikuttamassa siihen, että tämä asia korjaantuu seuraavan neljän vuoden kuluessa. Pidän myös tärkeänä, että kirkko elää ajassa ja yhteiskunnassa mukana, mielestäni kirkkokäsikirjaa olisi uudistettava vastaamaan nyky-yhteiskunnan tarpeita. Käsikirjan on vastattava moniin elämän kysymyksiin, joita ihmiselämä tässä päivässä kohtaa. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat minuille itsestään selviä asioita ja haluan olla varmistamassa niiden toteutumista myös kirkossa. Yhtenä tärkeänä seikkana näen tasa-arvon toteutumisen kirkon virkavalinnoissa. Talouden ja hallinnon joustavuus ja läpinäkyvyys on minulle myös tärkeää. Väheneviin resursseihin tulisi vastata mm. muuttamalla virkarakennetta niin, että se mahdollistaa entistä suuremman vastuun ja toimintamahdollisuudet vapaaehtoisille toimijoille. Hallinnon joustavuuteen olisi hyvä ottaa mallia kirkon ulkopuolisesta maailmasta. Lisäksi haluaisin muuttaa mm. virkavalintoja ja vaalikäytäntöjä vastaamaan tämän päivän yhteiskunnan toimintatapoja.

Miksi olen ehdolla hiippakuntavaltuustoon?

Haluan olla vaikuttamassa hallinnon keveyteen ja läpinäkyvyyteen myös hiippakuntavaltuuston kautta. Hiippakuntavaltuusto mahdollistaa mm. aloitteet kirkolliskokoukselle. Lisäksi haluan vaikuttaa rakenteisiin niin, että ne vastaavat yhä pieneneviin resursseihin. Henkilövalinnat kapitulissa ovat myös merkittävä päätettävä asia hiippakuntavaltuustossa.
Ehdokkaamme
kirkolliskokousvaalissa
Ehdokkaamme hiippakuntavaltuuston vaalissa