AVARA KIRKKO

TAMPEREEN HIIPPAKUNTA

Kristuksen kirkko kuuluu kaikille

VALIKKO

Avaran kirkon ehdokkaat

Kristiina Tuohimaa-Salminen

39v | diakoni, sosionomi (YAMK)

Kotiseurakunta
Lopen seurakunta
Yhteystiedot
puhelin 050 433 4232 kristiina.tuohimaa-salminen@evl.fi
20
Äänestysnumero kirkolliskokousvaalissa
33
Äänestysnumero hiippakuntavaltuuston vaalissa

Esittely

Olen äiti, puoliso, diakoni ja sosionomi(YAMK). Työskentelen Vantaan seurakuntayhtymässä kehitysvammaistyön diakonina. Minulle seurakunta on tärkeä yhteisö, joka elää minun ja perheeni arjessa lähes joka päivä. Kirkko on minulle harrastus, koulu, yhteisö, työpaikka ja paikka ilon ja surun hetkiin. Minulla on kokemusta kirkon hallinnosta työni ja luottamustoimieni kautta. Olen tehnyt kehittämis- ja tutkimustyötä kirkon ihmisoikeusperusteisesta kehitysvammaistyöstä. Soitan viulua ja kitaraa kaikenlaisissa kokoonpanoissa. Viikonloppuisin minut löytää usein metsästä perheeni kanssa. Luottamustehtäviäni: Lopen seurakunnan kirkkovaltuusto, Lopen kunnanvaltuusto varavaltuutettu (vihr.), Lopen kunnan tarkastuslautakunta, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin valtuusto, Lopen vihreiden hallitus sekä Dalitien solidaarisuusverkoston hallitus. Lisätietoa www.facebook.com/tuohimaasalminen www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/157030

Miksi olen ehdolla kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoon?

Olen ehdolla, koska diakoniatyöntekijöitä tarvitaan päättäjiksi äänettömien ja hiljaisten puolestapuhujiksi. Haluan, että kirkko olisi yhteisö, josta löytyy paikka erityisesti erilaisissa marginaaleissa eläville ihmisille. Kirkossa lokeroivan puheen ja toiminnan sijaan tarvitsemme enemmän ihmisoikeuspuhetta ja –tekoja, jotka yhdistävät ihmisiä. Haluan vaikuttaa kirkon auttamistyöhön niin, että kaikilla on mahdollista kokea kirkossa osallisuutta ja toimijuutta. Jokaisella on oikeus olla kirkossa omanlainen. Haluan, että kirkko välittää viestiä kaikille armollisesta ja rakastavasta Jumalasta. Tavoitteeksi ei riitä lainsäädännön edellyttämä minimi vaan suuri rakkauden liike, joka ei rajoitu kirkon seiniin ja rakenteisiin. Kirkon on oltava siellä, missä ihmiset ovat esimerkiksi kouluissa, kaupoissa, sairaaloissa ja sosiaalisessa mediassa. Kirkon tulee huolehtia työntekijöidensä ammattitaidosta ja hyvinvoinnista. Vapaaehtoisille tulee antaa kirkossa tilaa toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Turhasta työntekijäkeskeisyydestä, hallinnosta ja seinistä on hyvä luopua. Haluan, että kirkko tekee aktiivisemmin ihmisoikeustyötä sekä tutkimustietoon pohjautuvaa lapsi-, yhdenvertaisuus- ja ympäristövaikutusten arviointia. Kirkon tulee kantaa myös kansainvälistä vastuuta luotettavien yhteiskumppanien kanssa, jotka sitoutuvat YK:n ihmisoikeuksien julistukseen. Haluan, että kirkko tekee kunnianhimoista ilmasto- ja ympäristötyötä ja toimii aktiivisena keskustelijana myös ilmastokysymyksissä.
Ehdokkaamme
kirkolliskokousvaalissa
Ehdokkaamme hiippakuntavaltuuston vaalissa