AVARA KIRKKO

TAMPEREEN HIIPPAKUNTA

Kristuksen kirkko kuuluu kaikille

VALIKKO

Avaran kirkon ehdokkaat

Ari Hukari

pastori, teologian tohtori

Kotiseurakunta
Hämeenlinna-Vanaja
Yhteystiedot
ari.hukari@gmail.com, 044 9704805
2
Äänestysnumero kirkolliskokousvaalissa

Esittely

Toimin konsulttina ja kouluttajana. Aikaisemmin olen vaikuttanut dekaanina Tampereen hiippakunnassa, sitä ennen mm. kirkkoherrana. Minulla on vahva kirkon hallinnon ja toiminnan tuntemus, johtamisosaamista ja syvällistä ymmärrystä kirkon ja seurakuntien kehittämistarpeista. Teen töitä kirkon rakenteellisen ja toiminnallisen uudistuksen eteen yhtä hyvin keskushallinnon kuin paikallisseurakuntien tasolla. Minulla on vahvaa konsultatiivista dialogiosaamista ja monikulttuurisuuden tuntemusta.

Miksi olen ehdolla kirkolliskokoukseen?

Haluan jatkaa vaikuttamista kirkon rakenteellisen uudistuksen eteen. Kirkon hallintoa pitää keventää, johtamista ja päätöksentekoa ajanmukaistaa. Kirkon keskushallintoa on pystyttävä keventämään kirkolliskokouksen budjettiohjauksella. Seurakunnat eivät pysty nykyisellä rakenteella pitämään yllä henkilöstöään eikä kiinteistöjään. Kirkolliskokouksen on löydettävä taloudellisesti tehokkaampi rakenne (esim. hiippakuntamalli). Teen työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen kirkossa. On löydettävä kompromissi, joka takaa mahdollisuuden kirkolliseen vihkimiseen kaikille aviopareille.Haluan rakentaa avaraa kirkkoa, missä eri tavalla ajattelevat käyvät rakentavaa ja kunnioittavaa vuoropuhelua. Kaikkien työntekijäryhmien tasa-arvoa ja yhdenvertaisia vaikuttamismahdollisuuksia on tuettava. Kirkon tulee olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja luomakunnan varjelemisessa.
Ehdokkaamme
kirkolliskokousvaalissa
Ehdokkaamme hiippakuntavaltuuston vaalissa