AVARA KIRKKO

TAMPEREEN HIIPPAKUNTA

Kristuksen kirkko kuuluu kaikille

VALIKKO

Avaran kirkon ehdokkaat

Minna Rikkinen

pastori, teologian tohtori

Kotiseurakunta
Hämeenlinna-Vanaja
Yhteystiedot
minna.rikkinen@gmail.com
5
Äänestysnumero kirkolliskokousvaalissa
8
Äänestysnumero hiippakuntavaltuuston vaalissa

Esittely

Olen teologian tohtori, ja perehtynyt sekä kirkkososiologiaan että uskontotieteeseen. Olen työskennellyt tutkijana ja yliopistolehtorina Helsingin yliopistossa, pappina ja kirkkoherrana lähinnä Tampereen hpk:n seurakunnissa sekä asiantuntijatehtävissä ja kouluttajana Kirkkohallituksessa. Minulla on laaja ymmärrys kirkon toiminnasta, rakenteista ja toimintaympäristöstä niin paikallis- kuin kokonaiskirkonkin tasolla. Osaamisen kehittäminen on minulle tärkeää, ja opiskelen työn ohella hallintotieteitä Tampereen yliopistossa.

Miksi olen ehdolla kirkolliskokoukseen?

Olen kirkolliskokousehdokkaana edistääkseni vastuullista, tulevaisuuteen suuntautuvaa ja toimintaympäristöä realistisesti ymmärtävää päätöksentekoa. On toimittava vastuullisesti suhteessa ihmisiin, ympäristöön ja talouteen. Meidän on rakennettava monimuotoista kirkkoa, jossa tunnistetaan luomisen teologian pohjalta kaikkien yhdenvertaisuus (mm. kirkollinen avioliittoon vihkiminen kaikille, sukupuoleen perustuvan syrjinnän ehkäiseminen). Yhtenäisyyden rakentaminen edellyttää kompromissien tekemistä, mutta niitä ei voida tehdä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kustannuksella. Kirkolliskokousedustajana pyrkisin rakentamaan sellaista yhtenäistä kirkkossa, jossa erilaiset ihmiset voivat kokea kirkon sanoman armollisesta ja rakastavasta Jumalasta merkitykselliseksi ja tärkeäksi. Polarisaatiota on hillittävä. Riitelevä kirkko ei pysy kasassa. Eri tavoin uskoa ja Raamattua tulkitsevien elämistä samassa kirkossa voidaan edistää mm. määrätietoisella keskinäisen ymmärryksen rakentamisella. Tulee mahdollistaa kirkollinen avioliittoon vihkiminen kaikille. Haluan edistää vastuullisuutta ja tulevaisuuteen suuntaavaa kirkon kehittämistyötä. On tehtävä rakenteellisia muutoksia kirkon ylä- ja paikallistasolla, sillä jäsenkehitys ei mahdollista nykyisten rakenteiden ylläpitämistä. Seurakuntien taloudellisia toimintaedellytyksiä voidaan turvata mm. kohdentamalla resursseja alueelliseen toimintaan ja sen kehittämiseen sekä johtamista kehittämällä.

Miksi olen ehdolla hiippakuntavaltuustoon?

Olen ehdolla hiippakuntavaltuustoon edistääkseni vastuullista, tulevaisuuteen suuntautuvaa ja toimintaympäristöä realistisesti ymmärtävää päätöksentekoa. Meidän on toimittava vastuullisesti suhteessa ihmisiin, ympäristöön ja talouteen. Luomakunnan varjeleminen edellyttää meiltä aktiivisia tekoja, luomisen teologian todesta ottamista päätöksenteossa ja kaikessa toiminnassa. Meidän on tehtävä rakenteellisia muutoksia kirkon ylä- ja paikallistasolla. Kirkon talous ei kestä nykyistä rakennetta, ja vastuullinen taloudenhoito edellyttää meiltä rohkeutta tehdä kuluja vähentäviä päätöksiä. On rakennettava monimuotoista kirkkoa, jossa tunnistetaan luomisen teologian pohjalta kaikkien yhdenvertaisuus (mm. kirkollinen avioliittoon vihkiminen kaikille, sukupuoleen perustuvan syrjinnän ehkäiseminen). Polarisaatiota on hillittävä rakentamalla yhteyttä ja ymmärrystä eri tavoin ajattelevien välille. Yhteistyön rakentamisessa tarvitaan kompromisseja. Yhenvertaisuudesta ja tasa-arvosta emme kuitenkaan voi tinkiä.
Ehdokkaamme
kirkolliskokousvaalissa
Ehdokkaamme hiippakuntavaltuuston vaalissa