AVARA KIRKKO

TAMPEREEN HIIPPAKUNTA

Kristuksen kirkko kuuluu kaikille

VALIKKO

Avaran kirkon ehdokkaat

Jarkko Vikman

33v | väitöskirjatutkija, seurakuntapastori

Kotiseurakunta
Messukylä
Yhteystiedot
jarkko.vikman@helsinki.fi
11
Äänestysnumero kirkolliskokousvaalissa
12
Äänestysnumero hiippakuntavaltuuston vaalissa

Esittely

Minut on vihitty pappisvirkaan Messukylän seurakuntaan keväällä 2012. Seurakunnassa työni on painottunut nuorten kohtaamiseen ja rippikouluihin. Jäin virkavapaalle Messukylän seurakunnan nuorisopapin tehtävistä vuoden 2018 alussa tohtorinopintoja varten. Tutkin uskonnollisen asiantuntijuuden kehitystä Uuden testamentin aikalaiskulttuurissa. Aihe kuulostaa hyppäykseltä pois nuorten maailmasta, mutta teemoissa on myös paljon yhtäläisyyksiä: miten yksittäinen ihminen luottaa uskonnolliseen instituutioon, miten nämä luottamussuhteet muuttuvat ja miten muutokset heijastuvat kokonaisten yhteisöjen tapoihin suhtautua instituutioihin? Jumalan edessä korostan mieluummin pienen ihmisen kuin suuren organisaation tärkeyttä. Körttiläisyydeksikin vakaumustani voisi kutsua. En ole sitoutunut puoluepoliittisesti, mutta kodin perintönä olen saanut aatemaailmaani häivähdyksen punaista.

Miksi olen ehdolla kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoon?

Haluan olla tukemassa kirkkomme kasvua tasa-arvoiseksi, rohkeaksi ja päätöksenteoltaan läpinäkyväksi yhteisöksi. Kasvatus voi tukea kasvua – siksi erityisesti nuorisotyöhön ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksiin tulee panostaa. Uuden kirkolliskokouksen tulee selkeyttää, miten nuorten seurakuntalaisten vaikuttajaryhmien ääni otetaan todesta päätöksenteossa. Samalla haluan olla karsimassa sekä kirkollisen hallinnon että jumalanpalveluksen kielen koukeroita. Syrjintään, saavutettavuusongelmiin ja rakenteelliseen epätasa-arvoon on puututtava myös kirkon järjestyksen tasolla, jos haluamme ottaa sanoman Jumalan radikaalista rakkaudesta Kristuksessa vakavasti.
Ehdokkaamme
kirkolliskokousvaalissa
Ehdokkaamme hiippakuntavaltuuston vaalissa