AVARA KIRKKO

TAMPEREEN HIIPPAKUNTA

Kristuksen kirkko kuuluu kaikille

VALIKKO

Avaran kirkon ehdokkaat

Sanna Vuorela

41v | seurakuntapastori

Kotiseurakunta
Pirkkala
13
Äänestysnumero hiippakuntavaltuuston vaalissa

Esittely

Toimin aikuistyön pappina Nokian seurakunnassa. Aikaisemmin olin kahden lyhyemmän pestin verran Tampereella seurakuntatyössä. Parhaillaan teen myös väitöskirjaa sovitusopista. Luottamustehtävissä olen ollut AKIn ja Pappisliiton valtuutettuna vuodesta 2014, ja aloitin Pappisliiton hallituksessa loppuvuodesta 2019. Olen työpaikkani jukolaisten pääluottamusmies. Olen valmistunut myös laulunopettajaksi (musiikkipedagogi AMK), ja laulutaitoa pidän yllä Tampereen Oopperan kuorossa. Asun perheeni kanssa Pirkkalassa. Oma hengellinen taustani on taizeläisyydessä ja hiljaisuuden liikkeessä.

Miksi olen ehdolla hiippakuntavaltuustoon?

Tähänastisissa luottamustehtävissä olen kokenut mielekkääksi ja palkitsevaksi saada tutustua asioihin uusista näkökulmista ja vaikuttaa oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Näen, että hiippakuntavaltuustossa on mahdollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä vaikuttaa kirkon tulevaisuuteen hiippakunnan tasolla. Kirkossa on kyettävä sekä säilyttämään luovuttamaton sanoma, että uudistumaan jotta voimme puhutella mahdollisimman monia. Itselleni tärkeä teema on erityisesti purkaa niitä rakenteellisia esteitä, joita vielä on sen tiellä että yhdenvertaisuus esimerkiksi rekrytoinneissa toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla. Tätä on mahdollista edistää esimerkiksi koulutuksen avulla. Hiippakunnassa toimivia hyviä kehityssuuntia, kuten alueellisten yhteistyöverkostojen rakentamista ja uusien työtapojen kehittämistä on syytä edelleen tukea ja vahvistaa.
Ehdokkaamme
kirkolliskokousvaalissa
Ehdokkaamme hiippakuntavaltuuston vaalissa