AVARA KIRKKO

TAMPEREEN HIIPPAKUNTA

Kristuksen kirkko kuuluu kaikille

VALIKKO

Avaran kirkon ehdokkaat

Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio

39v | hallintokappalainen

Kotiseurakunta
Hämeenlinna-Vanajan seurakunta
4
Äänestysnumero hiippakuntavaltuuston vaalissa

Esittely

Olen Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan hallintokappalainen. Papiksi minut on vihitty Tampereen hiippakuntaa vuonna 2007. Hallintokappalaisena olen perehtynyt seurakunnalliseen päätöksentekoon, talouteen ja hallintoon. Vahvuuksiani ovat järjestelmällisyys, asioihin perehtyminen, kirkkolain tuntemus ja uudistuksellinen asenne kirkon tulevaisuuteen. Vapaa-ajalla nautin lasten kanssa ulkoilusta, leipomisesta ja liikkumisesta. Arvostan avointa keskustelua, asioiden kehittämistä ja uuden oppimista.

Miksi olen ehdolla hiippakuntavaltuustoon?

Haluan olla rakentamassa tulevaisuuden kirkkoa, jossa kohtaamme, kuulemme ja teemme yhdessä. Hiippakuntavaltuuston toiminta kiinnostaa erityisesti koska olen tutkinut hiippakuntavaltuustojen syntyprosessia pro gradutyössäni ja seurakunnan tämän jälkeen hiippakuntavaltuuston päätöksentekoa. Nyt haluan olla vaikuttamassa hiippakuntatasolla kirkon kehittämiseen ja tulevaisuuteen.
Ehdokkaamme
kirkolliskokousvaalissa
Ehdokkaamme hiippakuntavaltuuston vaalissa