AVARA KIRKKO

TAMPEREEN HIIPPAKUNTA

Kristuksen kirkko kuuluu kaikille

VALIKKO

Avaran kirkon ehdokkaat

Tuomas Kauppinen

26v | Opiskelija

Kotiseurakunta
Tampereen tuomiokirkkoseurakunta
Yhteystiedot
kauppinen.tuomas@gmail.com
6
Äänestysnumero kirkolliskokousvaalissa

Esittely

Olen 26-vuotias luokanopettajaopiskelija ja opiskelija-aktiivi Tampereelta. Minulla on laajaa kokemusta edunvalvonnasta ja vaikuttamistyöstä niin paikalliselta kuin valtakunnalliseltakin tasolta, ja seuraavaksi haluaisin päästä käyttämään taitojani kirkon rakentamiseksi yhä paremmaksi paikaksi meille kaikille. Edelliset kolme kesää olen työskennellyt rippikoulutyössä, niin seurakunnassa kuin Suomen Lähetysseurassa. Tällä hetkellä vaikutan Tampereen ylioppilaskunnan hallituksessa.

Miksi olen ehdolla kirkolliskokoukseen?

Unelmoin kirkosta, joka on yhteisöllinen ja ulospäin suuntautunut. Kirkosta, jonka fokuksena on Jeesus, ja jonka kaikesta toiminnasta huokuu lähimmäisenrakkaus. Kirkon tulee olla kaikille turvallinen ja avoin paikka, jossa poikkeuksetta jokaisella on hyvä olla ja johon voi kokea kuuluvansa. Haluan olla omalta osaltani vaikuttamassa siihen, että kirkko toimii edelläkävijänä luomakunnan suojelemisessa ja nuorten osallistamisessa. Haluan, että kirkko on jatkossa yhä yhdenvertaisempi paikka. Tämän saavuttamiseksi on pidettävä huolta kirkon toiminnan saavutettavuudesta. Myös kirkollista avioliittokäsitystä tulee laajentaa käsittämään samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen. Nuorten osallisuutta kirkossa tulee tukea, ja tätä varten vasta perustettavaksi päätettyjä nuorten vaikuttamisryhmiä pitää tukea ja auttaa käyntiin. Kirkon päätöksenteon pitää muuttua läpinäkyvämmäksi ja avoimemmaksi, sekä helpommin lähestyttäväksi.
Ehdokkaamme
kirkolliskokousvaalissa
Ehdokkaamme hiippakuntavaltuuston vaalissa