AVARA KIRKKO

TAMPEREEN HIIPPAKUNTA

Kristuksen kirkko kuuluu kaikille

VALIKKO

Vaaliohjelma

Avara kirkko on herätysliikkeisiin ja puolueisiin sitoutumaton valitsijayhdistys, joka rakentaa kirkkomme tulevaisuutta. Kirkon tulee olla yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten jäsenten yhteisö. Haluamme Jumalan armon ja rakkauden näkyvän kaikessa kirkon toiminnassa.

Raamattu on meille kirkon pyhä kirja. Luterilaiseen perinteeseen sisältyy ajatus, että jokaisella on mahdollisuus kohdata Raamatussa armollinen ja rakastava Jumala. Raamattua lukeva on aina myös tekstin tulkitsija. Samalla, kun on hyvä tietää Raamatun syntyajan maailmankuvasta ja kulttuurista, on tärkeää kuunnella, miten Raamattu puhuu nykyajassa.

Yksi reformaation keskeisiä periaatteita on, että kirkon on jatkuvasti uudistuttava. Jumalan valtakunta elää kirkon jäsenissä, jotka toimivat muuttuvassa maailmassa. Kirkon on elettävä mukana ihmisten arjessa. Jeesuksen esimerkin mukaisesti kirkon ei pidä tuomita vaan rakastaa. Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi ja kohdatuksi omana itsenään.

Avara kirkko haluaa vaikuttaa kirkon talouteen, hallintoon ja lainsäädäntöön kirkolliskokouksessa niin, että tulevaisuuden kirkko:

Kristuksen kirkko kuuluu kaikille.

Ehdokkaamme
kirkolliskokousvaalissa
Ehdokkaamme hiippakuntavaltuuston vaalissa