AVARA KIRKKO

TAMPEREEN HIIPPAKUNTA

Kristuksen kirkko kuuluu kaikille

VALIKKO

Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit toimitetaan 11.2.2020.

Edustajat valitaan hiippakunnittain. Tampereen hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitaan 4 pappia ja 8 maallikkoa ja hiippakuntavaltuustoon 7 pappia ja 14 maallikkoa. Äänestää voivat seurakuntavaaleissa valituiksi tulleet luottamushenkilöt ja hiippakunnan kirjoissa olevat papit.

Miksi äänestää Avaran kirkon ehdokkaita?
Avaran kirkon ehdokkaat ovat sitoutuneet rakentamaan tulevaisuuden kirkkoa, joka elää mukana jäseniensä elämässä ja sen muutoksissa. Haluamme kirkon olevan keskinäistä kunnioitusta ja keskustelua rakentava yhteisö, joka elää osana moniarvoista yhteiskuntaa.
Miten muutamme kirkkoa avarammaksi?
  • Edistämme kaikkien parien mahdollisuutta kirkolliseen vihkimiseen.
  • Tuomme kirkon talouteen läpinäkyvyyttä ja hallintoon keveyttä.
  • Rakennamme ekologista kirkkoa.
  • Pidämme kiinni yhdenvertaisesta virkakäsityksestä
Lue lisää vaaliohjelmastamme!
Ehdokkaamme
kirkolliskokousvaalissa
Ehdokkaamme hiippakuntavaltuuston vaalissa